15 июл 2019

Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել

1:46
13 КОММЕНТАРИЕВ
ANGELA AZIZYAN
ANGELA AZIZYAN
inch amota ..hima inch kmtacen mer erkri masin
Hast klrov txa Ova uzum cuyctam
Laven are mortel pti ccneyn,bozi txa du um klri gloxnes vor etqan poxov qaxaqes hele,laven are mort ccnem.
Аши Рузи минасянер
Аши Рузи минасянер
Ай тули цнунд
Аши Рузи минасянер
Аши Рузи минасянер
Ед кохкинеруд тер ехи ара
Hast klrov txa Ova uzum cuyctam
Mamayit ccnem laven arel mortel qunelen,
Hast klrov txa Ova uzum cuyctam
Duxov hayer aytenc brnumeq poxov morner@ ccreq
Hast klrov txa Ova uzum cuyctam
Ovel kasi ban ira mornel ccreq
Ашот сарибекян
Ашот сарибекян
ай азги давачанер ба дук аиек амот зез мернек авели лава аи азги патви етнек хахум
АРМЯН АРМЯН
АРМЯН АРМЯН
Шнорhакалутюн мерВостикан hетахузнерин
Rimma Melkonyan(Hayrapetyan)
Rimma Melkonyan(Hayrapetyan)
Дэбилнерин.патижэле.петк.
Аши Рузи минасянер
Аши Рузи минасянер
Тулекуд патже
Kar Kar
Kar Kar
ES DISHOVKEKN OVEN ?? TXA EN TE REZINIC APRANK..?
Лариса Казарян
Лариса Казарян
Мер азгин Чи сазум айдпес варвел отар мардканц ет амота гнацек ашхатек чаел тханер не Амота цез

Раскадровка

Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել
Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել Видео: Նորվեգացի զբոսաշրջիկին կողոպտած անձանց ոստիկանները հայտնաբերել են ու բերման ենթարկել