XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST)

Красная Шапочка✰
4:34
7 КОММЕНТАРИЕВ
경 수미
경 수미
순풍산부인과 철부지 막내딸 송혜교... 많이 컷네
경 수미
경 수미
준수노래 좋네,,, 사랑이 싫다구요~
경 수미
경 수미
배경과 군복이 죽여주네
경 수미
경 수미
거짓키스. 떨림이 없어
경 수미
경 수미
무슨 군용차가 지들 놀이터야?
경 수미
경 수미
전쟁터에서 사랑 가능하긴한거야? 삶과 죽음이 교차하는데~~~
경 수미
경 수미
완전 모형속에서 인형놀이

Раскадровка

XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST)
Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST) Видео: XIA (JUNSU) - How Can I Love You (Descended from the Sun OST)