Сэр Фи́лип Э́нтони Хо́пкинс Philip Anthony Hopkins